kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ трансформаторное տրանսմիսիոն трансмиссионное Transmission Hydraulic հիդրավլիկ гидравлическое Масло Oil Յուղ Nigrol-L UTEKS ЮТЕКС ИГП IGP-18-30-38-40 VG

Յուղ ВГ

10 Դր․

Տրանսֆորմատորի յուղ

Ջնջել

UGS ND Կատեգորիաներ ,

Ապրանքի  նկարագրությունը

ВГ տրանսֆորմատորի յուղը (ՏՊ 38.401978-98)  արտադրում են պարաֆինային նավթերից հիդրոկատալիտիկ գործընթացների կիրառմամբ, պարունակում է Իոնոլ հավելանյութ։ Ունի լավ ապէլեկտրահաղորդ հատկություններ, օքսիդացման դեմ բարձր կայունություն։

Կիրառության ոլորտը

Խորհուրդ է տրվում կիրառել բարձրագույն դասի լարման էլեկտրասարքավորումներում։

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումը Ստանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն, մմ2
500C պայմաններում 9
-300C պայմաններում 1200
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ, ոչ ավել 0․01
Ջերմաստիճան, 0C
Բաց հալքանոթում բռնկման, ոչ ցածր 135
Սառեցման (թանձրացման), ոչ բարձր -45
Մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը բացակայում են
Կայունություն, ցուցանիշները օքսիդացումից հետո, ոչ ավել
Նստվածք, % 0,015
Ցնդող ցածր մոլեկուլային թթուներ, մգ КОН/գ 0,004
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ 0․1
Գույն, ЦНТ միավոր, ոչ ավել 1
Կայունությունն ըստ МЭК մեթոդի, ինդուկցիոն շրջան, ժամ, ոչ պակաս 120
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել 895
Ապէլեկտրահաղորդ կորուստների անկյան տանգենս 900C պայմաններում, %, ոչ ավել 0․5
Կոռոզիա պղնձե թիթեղի վրա դիմակայում է
ԳՈՍՏ 981-75 մեթոդով կայունության որոշման ժամանակ օքսիդացման պայմանները
Ջերմաստիճանը, 0C 155
Տևականություն, ժամ 14
Թթվածնի ծախս, մլ/րոպե 50

ապրանքի հարցում

 

    Նմանատիպ Ապրանքներ


    Privacy Preference Center