kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Յարնեֆտ yarneft ярнефть Արդյունաբերական յուղ Индустриальное масло Industrial oil И-50А

Yarneft Յուղ И-50А

10 Դր․

Արդյունաբերական յուղ

Ջնջել

UGS ND Կատեգորիաներ ,

Ապրանքի  նկարագրությունը

Արդյունաբերական յուղ И-50А (ԳՈՍՏ 20799-88) ընդհանուր նշանակության յուղ` ծծմբային և ցածր ծծմբային նավթերից սելեկտիվ մաքրմամբ ստացված թորվածքային կամ թորվածքայինի և մնացորդայինի խառնուրդ։  Չի պարունակում հավելանյութեր։

Կիրառության  ոլորտը

Կիրառում են որպես աշխատանքային քսուքներ հաստոցային սարքավորումների, ավտոմատ հոսքերի, մամլիչների հիդրավլիկ համակարգերում, հաստոցների ճոճումն ու սահումն ուղղորդող թեթև և միջին ծանրաբեռնվածության հատուկ յուղ չպահանջող ատամնավոր փոխանցումների և այլ մեխանիզմների յուղման համար։ И-50А յուղն առավել լայնորեն օգտագործում են արդյունաբերական սարքավորումների հիդրավլիկ համակարգերում, շինարարական, ճանապարհային և բաց երկնքի տակ աշխատող այլ սարքավորումների համար։ Այս կամ այն սարքավորումներում նշված յուղերի օգտագործումը պայմանավորված է դրանց մածուցիկությամբ՝ մածուցիկության ավելացմանը համընթաց յուղերն օգտագործում են առավել ծանրաբեռնված և նվազ արագընթաց սարքավորումներում։ Նշված յուղը կարելի է փոխարինել համապատասխան մածուցիկության յուղերով՝ ИГП-18, ИГП-30, ИГП-38 և ИГП-49:

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումը Ստանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն 400C պայմաններում, մմ2 90-110
Թթվային թիվ, մգ КОН յուղի 1 գ համար, ոչ ավել 0,05
Մոխրայնություն, %, ոչ ավել 0,005
Մեխանիկական խառնուրդների պարունակությունը բացակայում են
Ջրի պարունակությունը հետքեր
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել 910
Սառեցման (թանձրացման) ջերմաստիճանը, 0C, ոչ բարձր -15
Գույնը ЦНТ գունաչափի վրա, ЦНТ միավորները, ոչ ավել 4.5 (6,5)
Թորանոթում (բաց հալամանում) որոշվող բռնկման ջերմաստիճանը, 0C, ոչ ցածր 225 (215)
Օքսիդացման դեմ կայունություն
Օքսիդացված յուղի թթվային թվի ավելացում, մգ КОН յուղի 1 գ համար, ոչ ավել 0.4
Խեժերի ավելացում, %, ոչ ավել 3․0
Սելեկտիվ մաքրման յուղերում լուծիչների պարունակությունը բացակայում են

ապրանքի հարցում

 

     

    Նմանատիպ Ապրանքներ


    Privacy Preference Center