kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ Տուրբինային Турбинное Turbine Compressor Компрессорное Կոմպրեսորային Refrigerating Холодильное Սառնարանային oil масло յուղ CNRG TP-30 TP-22S KS-19 KS-19P KhF-22-24 KhA-30

C.N.R.G. Յուղ ТП-30

10 Դր․

Տուրբինային յուղ

Ջնջել

UGS ND Կատեգորիաներ ,

Ապրանքի  նկարագրությունը

ТП-30 յուղը (ԳՈՍՏ 9972-74) արտադրում են պարաֆինային նավթերից սելեկտիվ  լուծիչներով մաքրման կիրառմամբ։ Պարունակում է յուղերի հակաօքսիդացնող, հակակոռոզիոն և այլ  հատկությունները բարելավող հավելանյութեր։

Կիրառության ոլորտը

Կիրառվում է հիդրոտուրբինների, որոշ տուրբո և կենտրոնախույս կոմպրեսորների համար։

բնութագիր

Ցուցանիշի անվանումը Ստանդարտ ըստ ԳՈՍՏ (ՏՊ)
Կինեմատիկ մածուցիկություն, մմ2
500C պայմաններում
400C պայմաններում 41.4-50.6
Մածուցիկության ինդեքս, ոչ ցածր 95
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ, ոչ ավել 0․05
Ջերմաստիճան, 0C
Բաց հալքանոթում բռնկման, ոչ ցածր 190
Սառեցման (թանձրացման), ոչ բարձր -10
Զանգվածային բաժին
Ջրի մեջ լուծվող թթուների և ալկալների բացակայում են
Մեխանիկական խառնուրդների բացակայում են
 Ֆենոլի բացակայում են
Ծծմբի, %, ոչ ավել 0․8
Օքսիդացման դեմ կայունություն, ոչ ավել
Նստվածք, % (զանգվածային բաժին) 0․01
Ցնդող ցածր մոլեկուլային թթուներ, մգ КОН/գ
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ 0․5
Ունիվերսալ սարքում օքսիդացման դեմ կայունություն, ոչ ավել
Նստվածք, % (զանգվածային բաժին) 0.03
Թթվային թիվ, մգ КОН/գ 0.4
Բազային յուղի մոխրայնություն, %, ոչ ավել 0.005
Էմուլսիազերծման թիվը, c, ոչ ավել 210
Կոռոզիա պողպատե սռնիի վրա բացակայում է
Կոռոզիա պղնձե թիթեղի վրա, խումբ 1
Գույն, ЦНТ միավոր, ոչ ավել 3․5
Խտությունը 200C պայմաններում, կգ/մ3, ոչ ավել 895

ապրանքի հարցում

 

     

    Նմանատիպ Ապրանքներ


    Privacy Preference Center