kuprsintez купрсинтез կուպրսինթեզ OILRIGHT Գրաֆիտային քսուք Graphite lubricant Смазка графитная

OILRIGHT Գրաֆիտային քսուք

10 Դր․

Ընդհանուր նշանակության քսուք

Ջնջել

Քսուքի  նկարագրությունը

ԳՈՍՏ 3333-80, ՏՊ 0254-022-56194358-2008 փոփ․ 1

Գրաֆիտային  քսուք ԳՈՍՏ 3333-80  և  քսուք Գրաֆիտին ՏՊ 0254-022-56194358-2008 փոփ․ 1, հիդրատացված կրածնային 10% գրաֆիտի ավելացմամբ սոլիդոլ տիպի քսուքներ են։

Գրաֆիտային քսուքը և Գրաֆիտինը կիրառվում են կոպիտ, մեծ ծանրաբեռնվածության դանդաղընթաց մեխանիզմներում, որոնց համար քսուքի ազդեցության տակ դիմադրության մեծացումը նշանակություն չունի։ Տվյալ քսուքները կիրառվում են զսպակներում, տրակտորների, թրթուրավոր մեքենաների կախոցներում, բաց ատամնանիվներում, պարուրակային միացումներում, հորատադուրերի հենասյուներում և այլն, որոնք աշխատում են մինուս 200C-ից մինչև պլյուս 600C ջերմաստիճանային պայմաններում, զսպակներում և համանման սարքավորումներում քսուքները կարող են կիրառվել նաև մինուս 200C-ից ցածր պայմաններում։

Գրաֆիտային  քսուքը և Գրաֆիտինն ունեն բարձր ջրակայունություն, սակայն 900C-ից բարձր ջերմաստիճանների պայմաններում դրանք անդառնալիորեն քայքայվում են։

Ըստ ԳՈՍՏ 23258-78 գրաֆիտե քսուքի նշագրումն է ԳՈՍՏ 3333-80` Ска 2/6-г3 և Գրաֆիտին ՏՊ 0254-022-56194358-2008 փոփ․ 1՝ Ска 2/6-г2/3

բնութագիր

Ցուցանիշները Գրաֆիտային  ԳՈՍՏ 3333-80 Գրաֆիտին ՏՊ 0254-022-56194358-2008 փոփ․ 1
Արտաքին տեսքը Մուգ դարչնագույնից սև գույնի միասեռ  քսուք Դարչնագույնից սև գույնի  միասեռ  քսուք
Կաթիլացման ջերմաստիճանը, 0C, ոչ ցածր 77 77
Կոլոիդային կայունություն, %, ոչ ավել 5 7-13
Թափանցելիությունը 250C պայմաններում, մմ 10-1 ոչ պակաս 250 200-300
Ամրության սահման 500C պայմաններում, Պա, ոչ պակաս 100 190
Ջրի զանգվածային բաժին, %, ոչ ավել 3.0 3.0

ապրանքի հարցում

 

    Նմանատիպ Ապրանքներ


    Privacy Preference Center